Astroverse Business Model เป็นโมเดลทางธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ผลตอบแทน ที่มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับสมาชิกผ่านรายได้ที่เกิดขึ้นทุกเดือน โดยมุ่งเน้นการ ดูแลสุขภาพผ่าน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อ Astro Neptune เป็นประจำใน ทุกเดือน Business Model ของ Astroverse ถูกออกแบบให้เป็นที่เข้าใจ และใช้งานง่ายมาก ๆ โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ง่ายดายเพียงสองขั้นตอน สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: AGENT ในขั้นตอนนี้คุณจะ AGENT ซึ่งมีหน้าที่ดูแลตัวเองด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่าง Astro Neptune ในทุกเดือน หรือการเป็นสมาชิกแบบ Subscriber และบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ของผลลัพธ์จากการทานผลิตภัณฑ์ Astro Neptune ให้แก่คนอื่น ๆ รอบตัวคุณจะได้รับค่าตอบแทนทางการตลาดอย่างคุ้มค่า อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 2: ASTRO MARKETER หลังจากที่คุณเริ่มได้รับค่าตอบแทนทาง การตลาดจากการเป็น AGENT เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ ASTRO MARKETER ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างฐานลูกค้าให้กับคุณ เพียงคุณใช้เครื่องมือ 10 Super Service ของ Astroverse ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ทการทำธุรกิจ ได้อย่างดีเยี่ยม คุณก็จะสามารถนำเสนอโอกาสของธุรกิจ Astroverse และการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมด้วยผลิตภัณฑ์ Astro Neptune ให้กับผู้คนอื่น ๆ ได้แล้ว และแน่นอนว่ารายได้ก็จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้ว Astroverse Business Model เป็นโอกาสทางธุรกิจ ที่น่าสนใจสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เสริม ที่จะกลายเป็นรายได้ที่มั่นคง และมั่งคั่ง เพราะมีจุดแข็งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับ แนวทางในการดูแล ตัวเองด้วยการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังมีวิธีการทำธุรกิจ ที่ง่ายมาก ๆ รวมไปถึง การซัพพอร์ท ด้วยเทคโนโลยี และทีมงานทางการตลาด รวมถึงสื่อมากมายเพื่อซัพพอร์ทคุณ ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอีกด้วยStep 1

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำธุรกิจ กับ ASTROVERSE

การทำธุรกิจในโมเดล Astroverse Business จะนำมาซึ่งผลประโยชน์หลากหลาย ที่สามารถได้รับ ดังนี้

 1. รายได้ที่มั่งคั่ง และเสถียร: โมเดลธุรกิจ Astroverse มอบโอกาสในการสร้างรายได้ ที่เพิ่มขึ้นในทุกเดือน จากการทำธุรกิจ แบบเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ Astro Neptune ต่อไปให้สังคมรอบตัวที่พร้อมจะสนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการใช้สื่อ และเครื่องมือของเรา
 2. สร้างความมั่งคั่ง: ผลิตภัณฑ์ Astro Neptune เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มีคุณค่าทางสุขภาพสูงมาก ๆ และยังสามารถช่วยสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ เนื่องจากมีความต้องการในตลาดสุขภาพนั้นยังมีความต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นอย่างมาก
 3. การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ: การทำธุรกิจในโมเดล Astroverse จะช่วยให้คุณพัฒนา ทักษะทางธุรกิจ เช่น การสื่อสาร การบริหารเวลา และการสร้างฐานลูกค้า
 4. ความร่วมมือ และเรียนรู้: การทำธุรกิจในระบบโมเดลนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 5. สิทธิพิเศษ: สมาชิกใน Astroverse อาจได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ Astro Neptune ที่มีคุณค่าทางสุขภาพ
 6. สร้างฐานลูกค้าและความเชื่อมั่น: การทำธุรกิจในแนวคิด Astroverse อาจสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ และโอกาส อื่น ๆ อีกด้วย


โดยรวมแล้ว Astroverse Business Model นั้นมีผลประโยชน์มากมาย ที่สามารถพิจารณาได้ตามความต้องการ และเป้าหมายของแต่ละบุคคล

ASTROVERSE BUSINESS LEVEL

       Astroverse Business Model นั้นมอบโอกาสให้เราได้พิชิตเป้าหมายของเราในการทำธุรกิจ ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Astro Neptune ให้กับผู้คนในสังคมของเรา ที่มีความต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเป้าหมายนี้จะถูกวัดผลผ่านเลเวลของความสำเร็จที่เราสร้างขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองและให้ประสบการณ์ที่ดีกับการทำธุรกิจ

       การวัดผลเป็นเลเวลใน Astroverse Business Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราติดตาม และวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน และใช้เป็นเป้าหมาย ในการเตรียมตัว และพัฒนาตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ เลเวลที่เราพิชิตได้ก็ยังเป็นรางวัล และการยืนยันความสามารถของเราในการทำธุรกิจ ที่ช่วยเสริมความมั่งคั่ง อีกด้วย

       ด้วยระบบนี้ เราจะได้รับผลประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้ และสร้างความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เรามีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในธุรกิจและการเติบโตอย่างมั่นคง

จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

    นักธุรกิจในโมเดลธุรกิจ Astroverse Business ควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เน้นความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามค่านิยมที่ดี เพื่อสร้างสังคม ทางธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน ดังนี้:

 1. ความซื่อสัตย์และความเป็นธรรม: นักธุรกิจใน Astroverse Business ควรปฏิบัติตามความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ไม่ควรใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องหรือการปกปิดข้อผิดพลาดใดๆ เพื่อสร้างความไว้เป็นเอกสิทธิ์
 2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง: นักธุรกิจควรปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญาที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบในการทำสัญญาที่ได้ตกลงกับคู่ค้าหรือสมาชิกองค์กร
 3. ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการ: นักธุรกิจควรมุ่งมั่นในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้า และรับผิดชอบในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 4. ความเคารพและความเป็นกันเอง: นักธุรกิจควรเคารพความแตกต่างและมีความเป็นกันเองในการร่วมงานกับคนอื่น รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้า
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: นักธุรกิจควรมีความตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมธุรกิจของตน และพยายามทำให้มันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน
 6. เคารพความลับและข้อมูลส่วนบุคคล: นักธุรกิจควรรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิก และไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต


การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความนับถือในองค์กร Astroverse Business และเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของคุณ

สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกแบบออนไลน์

       รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยในกรณีที่บัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมประกอบด้วยทุกครั้ง

       รูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนรายได้ต่างๆ

(หากมีรายได้ต่างๆ บริษัทฯ จะยังเก็บรายได้ของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายรายได้เมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่านล็อกอินเข้าระบบ ด้วยข้อความ ท่านยังไม่ได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษัทฯ ท่านต้องระบุรหัสนักธุรกิจ จากบัตรประจำตัวทางธุรกิจด้วย

       สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

หลังจากสมัครเป็นสมาชิกใน ASTROVERSE คุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดังนี้:

 1. ส่วนลดสำหรับสมาชิก: คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Astro Neptune ที่มีคุณค่าทางสุขภาพ เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณเองได้อย่างเหมาะสม
 2. โอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา: AstroVerse อาจมีโครงการพัฒนาที่ช่วยให้สมาชิกได้พัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารเวลา การพัฒนาตนเอง เทคนิคการขาย และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
 3. คอร์สเรียนและสัมมนา: คุณอาจได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมคอร์สเรียนและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณในการทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
 4. รางวัลและของขวัญพิเศษ: AstroVerse อาจมีการมอบรางวัลและของขวัญพิเศษให้กับสมาชิกที่มีผลงานที่โดดเด่นในการทำธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
 5. ชุดเครื่องแต่งกายและสิ่งของสะสม: คุณอาจได้รับชุดเครื่องแต่งกายหรือสิ่งของสะสมพิเศษที่แสดงถึงสถานะของคุณในองค์กร AstroVerse


       ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับหลังจากเข้าร่วม AstroVerse ซึ่งเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำธุรกิจ ให้คุณสามารถเติบโตและสำเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ